КАРТА САЙТА

|

БАЙЛАНЫС

|

ВИРТУАЛДЫ АНЫҚТАМА

|

ЖАҢАЛЫҚТАР

|

ХАБАРЛАМА

|

БЕЙНЕРОЛИК

|

СУРЕТ КӨРМЕСІ

2015-06-30

Көркем әдебиет

А.С. Пушкин атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасына жаңадан келіп тұскен әдебиеттер тізімі


1. 84(5Қаз)6

             А32 

          Айтматов Шыңғыс.  Біздің өміріміздегі әйелдер=Женщины в наших судьбах: ("Ғасыр  айрығындағы сырласу"(Құз басындағы аңшының зары) атты кітаптан бөлім / Ш. Айтматов, М. Шаханов.- Алматы, 2014.- 152 б. қазақ және орыс тілдерінде

                                                    

          2. 84(5Қаз)6

             А32 

          Айтұлы Несіпбек.  Шығармалары: жеті томдық / Н. Айтұлы; [ҚР Мәдениет  

        минист. "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" 

        бағдарламасы ].- Астана: Фолиант, 2014.- 480 б.                                                                            

          Т.4: Өлеңдер, толғаулар, ән-өлеңдер, поэмалар. - 2014. - 464 б.                

          Т.5: Аудармалар. - 2014. - 480 б.                                               

          Т.1: Өлеңдер мен поэмалар. -2014.- 328 б.                                      

          Т.2: Өлеңдер мен поэмалар. - 2014. - 336 б.                                    

          Т.3: Өлеңдер, толғаулар, поэмалар. - 2014. - 400 б.

                           

          3. 84(5Қаз)6

             А37 

          Ақпанбетұлы Әлсейіт.  Күн төбеден ауғанда: [әңгімелер мен хикаяттар] /  

        Ә.Ақпанбетұлы; ҚР Мәдениет және спорт минист. "Әдебиеттің әлеуметтік  

        маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы бойынша шығарылды.- Алматы: 

        Алаш, 2014.- 480 б.

                     

          4. 84(5Қаз)6

             А79 

         Армандастар: [жинақ] / [құраст. Рахат Қосбармақ].- Алматы, 2014.- 208б.

       

          5. 84(5Қаз)6

             А94 

          Ахтанов Тахауи.  Ұндістан хикаясы / Т. Ахтанов; [ҚР Мәдениет минист.           

       "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы ].- 

       Алматы: Мереке, 2014.- 392 б.                                                                            

          Т.6: Ұндістан хикаясы. - 2014. - 392 б.                                        

          Т.7: Повестер, әңімелер, мақалалар. - 2014. - 392 б.

                           

          6. 84(5Қаз)6

             Ә14 

          Әбдікәрімова Несіпкүл.  Біреуге бар,біреуге табылмаған: [жинақ] / Н.           

        Әбдікәрімова.- Шымкент: Нұрдана-LTD, 2014.- 400 б.

                                       

          7. 84(5Қаз)6

             Ә54 

          Әлпейісова Камал.  Бақыт пен мұң: (әңгімелер мен эсселер жинағы) / К.          

        Әлпейісова.- Астана: Елорда, 2014.- 352 б.

                                              

          8. 84(5Қаз)6

             Б31 

          Баяндин Құттыбек.  Нұрмолда Алдабергенов: (ғұмырнамалық деректі  

        хикаят) / Қ. Баяндин; [ҚР Мәдениет және спорт минист.].- Алматы:  

        Қазақстан, 2014.- 312б.,сур.-(Ғибратты ғұмыр).

                                                                        

          9. 84(4Нем)

             Г40 

          Гете И В.  Жас Вертердің қасіреттері / И.В. Гете; [ҚР Мәдениет және 

        спорт мин.;Тіл комит.тапсырысы бойынша "ҚР тілдерді дамыту мен 

        қолданудың 2011-2020 жыл-ға арналған мем.бағдарламасы"].- Алматы: Дәуір 

        - Кітап, 2014.- 132 б.

 

10. 84(5Қаз)6

               Е79 

          Есенжанов Хамза.  Көп томдық шығармалар жинағы / Х. Есенжанов; [ҚР 

        Мәдениет минист. "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару"  

        бағдарламасы ].- Алматы:Мереке, 2014.                                                                            

          Т. 6 : Әңгімелер мен мақалалар. - 2014. - 392 б.                                

          Т. 7 : Публицистикалық мақалалар, пікірлер. - 2014. - 392 б.

 

       11.84(5Қаз)6

          Ж35 

          Жауқазын жылда гұлдейді / [құраст. Э.Бөкенбаева ; ҚР Мәдениет және 

        ақпарат минист. "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" 

        бағдарламасы].- Алматы: БКА,2014.- 176 б.

                                                                            

       12. 84(5Қаз)6

              Ж60 

          Жиенбаев Сағи.  Он томдық шығармалар жинағы / С. Жиенбаев.- Алматы: 

         Мереке, 2014.- 392 б.                                                                            

          Т.1.:Өлеңдер. - 2014. - 392 б.                                                 

          Т.2.: Өлеңдер, толғау, дастандар. - 2014. - 384 б.

                            

          13. 84(5Қаз)6

              Ж91 

          Жүнісбайұлы Ерлан.  Адастырмас арман / Е. Жүнісбайұлы.- Шымкент: 

        Асқаралы, 2014.- 252 б.,сур. 

                                                                          

         14. 84(5Қаз)6

             Ж91 

          Жүнісов Сәкен.  Шығармалары / С. Жүнісов; [ҚР Мәдениет минист.  

       "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы ].-  

       Алматы: Таймас, 2014.         

          Т.6. - 2014.- 336 б.                                                           

          Т.7: Пьесалар. - 2014.- 290 б.                                                 

          Т.8: Повесть, әңгімелер. - 2014. - 336 б.

                                      

         15. 84(5Қаз)6

             И83 

          Исабаев Нұртас.  Айналайын арманым: жыр кітабы / Н. Исабаев; [ҚР 

        Мәдениет  минист. "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" 

        бағдарламасы ].- Алматы: Мереке, 2014.- 288 б.

                                                                   

        16. 84(5Қаз)6

            К93 

          Күмісбайұлы Шәкен.  Гүл мен нұр: таңдамалы әңгімелер мен ертегілер / Ш 

        Ш.Күмісбайұлы; ҚР Мәдениет және спорт минист. "Әдебиеттің әлеуметтік 

        маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы бойынша шығарылды.- Алматы: 

        Балалар әдебиетi, 2014.                 

          Т.3. - 2014. - 320 б.

                                                          

        17. 82.3(5Қаз)

            Қ21 

          Қазыналы Оңтүстік: Шәриф Әмиди. Түрік тіліндегі" Шаһнама" ("Шаһнаме"  

        бит-турки) ХVІ ғ. / [ғылыми кеңесшісі М.Мырзахметұлы ; құраст. Т.Қыдыр ; 

        ОҚО тарихи, рухани  мұраларына арналған көптомдық].- Алматы: Нұрлы Әлем,  

        2014.-315 б. (Тұркістан кітапханасы).     

          Т.196. - 2014. - 328 б.                                                        

          Т.197. - 2014. - 336 б.

18. 82.3(5Қаз)

            Қ21 

          Қазыналы Оңтүстік / [баспаға дайындаған.; С. Өмірзақов; Ш. ОҚО тарихи, 

        рухани  мұраларына арналған көптомдық].- Алматы: Нұрлы Әлем, 2014.- 

        (Тұркістан кітапханасы).     

       Т.248: Ергөбек Құттыбайұлы; Елеусіз Байырбеков. Шығармалары.-2014.-312 б.

  

       19. 82.3(5Қаз)

           Қ21 

          Қазыналы Оңтүстік / [ғылыми кеңесшісі М. Мырзахметұлы ; баспаға

       дайындаған.; С. Өмірзақов; ОҚО тарихи, рухани мұраларына арналған  

       көптомдық].- Алматы: Нұрлы Әлем, 2014.- (Тұркістан кітапханасы).                                                                 

          Т.232: Молда Мұса Байзақұлы. - 2014. - 320 б.

                                  

       20. 82.3(5Қаз)

           Қ21 

          Қазыналы Оңтүстік / [ғылыми кеңесшісі М. Мырзахметұлы ; ОҚО тарихи, 

       рухани мұраларына арналған көптомдық].- Алматы: Нұрлы Әлем, 2014.- (   

       (Тұркістан кітапханасы).     

          Т.181: Құлмат Өмірәлиев. Шығармалары. - 2014. - 296 б.

       

       21. 82.3(5Қаз)

          Қ21 

          Қазыналы Оңтүстік / [баспаға дайындаған.; С.Өмірзақов; ОҚО тарихи, 

       рухани  мұраларына арналған көптомдық].- Алматы: Нұрлы Әлем, 2014.-  

       (Тұркістан кітапханасы).     

          Т.236: Шортанбай Қанайұлы. Шығармалары. - 2014. - 296 б.

                       

       22. 84(5Қаз)6

           Қ23 

          Қайран Әбубәкір Наркескен:тарихидастандар,толғаулар,өлеңдер,аудармалар  

       / Ә. Қайран; [ҚР Мәдениет және спорт минист.].- Алматы: ЖК Нуракынов,  

       2014.- 400б.

           

       23. 84(5Қаз)6

           М29 

          Матайқызы Ділдә Тасмағамбеткеліні. 

       Айналайындарым менің / Д.Т. Матайқызы; [ҚР  Мәдениет минист. "Әдебиеттің

       әлеуметтік маңызды түрлерін  басып шығару" бағдарламасы].- Алматы:  

       Мереке, 2014.- 288 б.

                                                           

       24. 84(5Қаз)6

           М83  

          Мұқай Баққожа.  Шығармалары: екі томдық / Б. Мұқай; [ҚР Мәдениет және   

       спорт минист.].- Алматы: Ана тiлi, 2014.                                                       

          Т.1. - 2014. - 384 б.

                                                           

       25. 84(5Қаз)6

           Н28 

          Наушабайұлы Нұржан. Ұйықтама, оян, Алашым!: өлеңдер, толғаулар,   

      ғазалдар, назымдар, термелер, нақылдар, айтыстар, әндер, мысалдар және 

      жыр-шежіре / Н. Наушабайұлы; [ҚР Мәдениет минист. "Әдебиеттің әлеуметтік 

      маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы].-

      Астана: Фолиант,2014.- 344 б.

                                                           

      26. 84(5Қаз)6

          О58 

          Омарұлы Бауыржан.  Ең әдемі ертегі: [эсселер мен портреттік мақалалар]

      / Б.Омарұлы.- Астана: Елорда, 2014.- 176 б.

 

                                                

      27. 84(5Қаз)6

          О65 

          Оразалин Нұрлан.  Шығармалар жинағы / Н. Оразалин; ҚР Мәдениет және

      спорт минист. "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару"] 

      бағдарламасы бойынша шығарылды.- Алматы: Ан Арыс, 2014.                                                       

          Т.1: Жыр кітабы. - 2014. - 400 б.                                              

          Т.2: Жыр кітабы. - 2014. - 408 б.                                              

          Т.3: Жыр кітабы. - 2014. - 416 б.

                                             

      28. 84(5Қаз)6

          Ө44 

          Өмірбек Жаппар.  Күнді шақыр: балаларға арналған өлеңдер / Ж.

      Өмірбек.- Астана: Фолиант, 2014.- 32 б.

                                                                   

      29. 84(5Қаз)6

          Р19 

          Рамазан Думан.  Абылай ханның арманы: пьесалар, аудармалар, 

      жолжазбалар / Д. Рамазан.- Астана: Фолиант, 2014.- 320 б.

                                                

      30. 84(5Қаз)6

          С 30

          Сегіз Сері (Мұхаммед - Қанапия).  Шығармалары / С. Сегіз; [ҚР Мәдениет 

      және  спорт минист. "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару"] 

      бағдарламасы бойынша шығарылды.- Алматы: Жалын.                                                               

          Т.2: Өлеңдер мен толғаулар. - 2014. - 384 б.

                                   

      31. 84(5Қаз)6

          Т89 

          Тұрғынбекұлы Серік.  Таңдамалы / С. Тұрғынбекұлы; [ҚР Мәдениет және 

      ақпарат минист. "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" 

      бағдарламасы].- Астана: Фолиант, 2014.- 384 б.                                                                   

          Т.1: Өлеңдер мен балладалар. - 2014.- 384 б.                                   

          Т.2: Өлеңдер мен дастандар. - 2014.- 408 б.

 

      32. 84(5Қаз)6

          Т87 

          Тұгел Сәдібек.  Астана хикаялары / С. Тұгел; [ҚР Мәдениет минист.

     "Әдебиеттің  әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" бағдарламасы ].- 

      Астана: Фолиант, 2014.- 408 б.

 

      33. 85.31(5Қаз)

          Ш31 

          Шаханов Мұхтар.  Шәмшінің ғұмырлық геометриясы: (Қалдаяқов туралы 

      эсселер) / М. Шаханов.- Алматы, 2015.- 184 б.

                                                         

      34. 84(5Қаз)6

          Ш97 

          Шығармалары / Ә.Тәңірбергенұлы, Ә. Найманбайұлы [т.б]; [ҚР Мәдениет  

      және ақпарат минист. "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" 

      бағдарламасы].- Алматы: Нұрлы Press. kz, 2014.- 218 б.- (Ақындар аманаты ; 

      Қазақтың ауызша әдебиеті).

    

      35. 84(5Қаз)6

          Ш97 

          Шығармалары / И. Құтпанұлы, Ш.Шашубай [т.б]; [ҚР Мәдениет және ақпарат 

      минист. "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" 

      бағдарламасы].- Алматы: Нұрлы Press. 2014.- 288 б.- (Ақындар аманаты ;  

      Қазақтың ауызша әдебиеті).

 

36. 84(5Қаз)6

          Ш97 

          Шығармалары / С. Сұрғалтайұлы, А.Сәбитұлы [т.б]; [ҚР Мәдениет және 

      ақпарат минист. "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" 

      бағдарламасы].- Алматы: Нұрлы Press. kz, 2014.- 286 б.- (Ақындар аманаты ; 

      Қазақтың ауызша әдебиеті).

            

      37. 84(5Қаз)6

          Ш97 

          Шығармалары / Қ. Өтемісұлы, Н.Орманбетұлы [т.б]; [ҚР Мәдениет және 

      ақпарат  минист. "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару" 

      бағдарламасы].- Алматы: Нұрлы Press. kz, 2014.- 236 б.- (Ақындар аманаты ; 

      Қазақтың ауызша әдебиеті).

           

      38. 84(5Қаз)6

          Ш97 

          Шығармалары / Қараүлек ана, Қ. Қазыбекқызы, А.Азаматқызы [т.б]; [ҚР  

      Мәдениет  және ақпарат минист. "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін 

      басып шығару" бағдарламасы].-Алматы: Нұрлы Press. kz, 2014.- 284 б.-   

      (Ақындар аманаты ; Қазақтың ауызша әдебиеті).

    

      39. 84(5Қаз)6

          Я96 

         Яшүкірқызы Өріс.  Ескі қоныстағы ел: (хикаят пен әңгімелер жинағы) / Ө.        

      Яшүкірқызы; [ҚР Мәдениет минист. "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін  

      басып шығару" бағдарламасы].- Астана: Елорда, 2014.- 256 б.