КАРТА САЙТА

|

БАЙЛАНЫС

|

ВИРТУАЛДЫ АНЫҚТАМА

|

ЖАҢАЛЫҚТАР

|

ХАБАРЛАМА

|

БЕЙНЕРОЛИК

|

СУРЕТ КӨРМЕСІ

2015-06-30

Экология

А.С. Пушкин атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасына жаңадан келіп түскен әдебиеттер тізімі


1. 20.1(5Қаз)

             Д87 

          Дүрмекбаева Ш.  Қазақстандағы экология жағдайының қалыптасуы: оқулық /   

            Ш. Дүрмекбаева, С. Мемешов; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым  

          министірлігі техникалық  және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынады.-  

          Астана: Фолиант, 2014.- 158 б.- (Кәсіптік   білім).

                                                                                   

          2. 20.1

             М12 

          Маврищев В.В.  Основы экологии: учебник / В.В. Маврищев.- 2-ое изд.- 

          Минск: Вышэйшая школа, 2005.- 416 с.

                                                             

          3. 20.1

             Н87 

          Нұрғызарынов А.  Экология және тұрақты даму: оқулық / А. Нұрғызарынов,  

            Ж. Шілдебаев.- Астана: Фолиант, 2014.- 344 б.- (Жоғарғы білім).

                             

          4. 87

             Э40 

         Экология культуры в формировании современной картины мира:  

           [монография] / [под. общ.ред.З.К.Шаукенова] ; Институт  

         философии,политологии и религиоведения;Комитета науки  

         Мин.образования и науки РК.- Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2014.- 280 с.